ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับเกียรติในการจัดพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร    ณ บริเวณสนามเสือป่า ซึ่งนิทรรศการเทิดพระเกียรตินี้ ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดแห่งการรวมพลังของทุกภาคส่วนและพสกนิกร ทั้ง 77 จังหวัด ก่อเกิดขึ้นเป็นเส้นทางที่ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายร่วมกันในการเป็น “เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อแม่” แม่ของแผ่นดิน ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของนิทรรศการ 8 เรื่อง 

    โดย ททท. ได้เป็นผู้นำเสนอในนิทรรศการที่ 4 “เส้นทางรวมใจ..แห่งความภักดี” เป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้สัมผัสกับตราสัญลักษณ์ “Bike for Mom”สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งการรวมใจที่คนไทยมีต่อแม่ของแผ่นดิน  อีกทั้งยังเป็นจุดบันทึกภาพได้ทั้ง 360 องศา  ตกแต่งด้วยจักรยานและต้นไม้อย่างสวยงาม

    ทั้งนี้ ในส่วนของนิทรรศการฯ จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในวันที่ 17 – 22  สิงหาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 20.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.bikeformom2015.com/exhibition.php

แสดงผล 101 ครั้ง