ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา ครั้งที่ ๑๔

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริเวณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะมีการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรือ ๕๕ ฝีพายและ การมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประเภทเรือ ๓๐ ฝีพาย

ภายในงานมีการจัดนำเรือยาวชั้นนำทุกภาคของประเทศไทยมาร่วมการแข่งขันจำนวน ๒๔ ลำ พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดการแข่งขันกลองยาวพื้นบ้านประเภทนักเรียน ประเภทประถมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป การจัดการแข่งขันวิ่งควาย ตลอดจนการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบาก

นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพัทยา เผยว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยา ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน และการแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดอย่างยาวนานมาเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ควรอนุรักษ์สืบทอดแก่ลูกหลานและให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตความสนุกสนาน ความสามัคคี อีกด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลหนองปรือ โทรศัพท์ ๐๓๘-๙๓๓๑๐๐ www.nongpruecity.go.th ททท. สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๒๓๙๙๐ / ๐๓๘-๔๒๘๗๕๐ www.tourismthailand.org/chonburi , E – mail : tatchon@tat.or.th

แสดงผล 251 ครั้ง