ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดโครงการ “TAT Newsroom Contest 2014” ประกวดภาพถ่าย บทความ และวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ความงามแหล่งท่องเที่ยวไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญ นักถ่ายภาพ นักเขียน นักสร้างสรรค์วีดิทัศน์  มือสมัครเล่นและมืออาชีพของไทยและจากทั่วโลก  ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย บทความสารคดีท่องเที่ยว และวีดิทัศน์ ภาษาอังกฤษ นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย  ในโครงการ TAT Newsroom Contest  2014   ภายใต้หัวข้อ I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…”   ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่ารวม 225,000 บาท 

 นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท.  กล่าวว่า “โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ดี  พร้อมทั้งเผยแพร่ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  โดยเชื่อว่าความประทับใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อเดินทางมาเยือนประเทศไทย  ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนอยากแบ่งปันความรู้สึกพิเศษในช่วงเวลานั้นไปยังผู้อื่นด้วย ททท. มุ่งหวังให้การประกวดครั้งนี้เปรียบเสมือนช่องทางแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ให้ชาวต่างชาติได้เกิดการรับรู้  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำไปเผยแพร่ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของ ททท. ต่อไป  ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง”

“โดยผู้เข้าประกวดสามารถนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดใน 3 รูปแบบ คือ ภาพถ่าย บทความสารคดีท่องเที่ยว และวีดิทัศน์ขนาดสั้นพร้อมเรื่องราวประกอบ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…”  และเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดเองทั้งหมด  ไม่มีการคัดลอก ทำซ้ำ ทำเลียนแบบ และต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน  โดยมีกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่  12 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2557 และต้องส่งผลงานทางไปรษณีย์ไปที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. สันติสุข กรุงเทพฯ 10113  เท่านั้น”

และเพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีฝีมือและทักษะในการถ่ายทอดความงามของประเทศไทยและส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้  โดย เว็บไซต์ TAT Newsroom จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปพิเศษเพื่อให้ผู้สนใจชาวไทยได้เข้าร่วมเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาร่วมให้ความรู้  เผยแพร่เทคนิคการถ่ายภาพ  การเขียน  การจัดทำวีดิทัศน์  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557  ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียด  กฎเกณฑ์ และกติกาการส่งผลงานเข้าแข่งขันในแต่ละประเภท พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ TAT Newsroom หรือ www.tatnews.org  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ  ททท. โทร. 0 2253 7418

แสดงผล 82 ครั้ง