ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. คว้ารางวัลชนะเลิศ “รางวัลสุริยศศิธร” ครั้งที่ 34 จากปฏิทินสมุดบันทึก ชุด “สีสันแห่งผืนฟ้า”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ นายวิวัฒน์ บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศการประกวดปฏิทินสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ในพิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ผลงานของ ททท. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ คือ ผลงานปฏิทินสมุดบันทึก “สีสันแห่งผืนน้ำ” ซึ่งจัดทำโดยกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการตลาด ททท. เนื้อหาเป็นการนำเสนอภาพนกนานาชนิดที่พบได้ทั่วทุกภาค และแหล่งดูนกที่น่าสนใจในประเทศไทย โดยมีแนวคิดเพื่อรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกรักในธรรมชาติ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวดูนก และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวดูนกและชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดการประกวดปฏิทินดีเด่น รางวัล “สุริยศศิธร” ขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รูปแบบของปฏิทินในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เกิดความหลากหลาย สวยงาม ประเทืองปัญญา และใช้ประโยชน์ได้ดี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อม และประเภททั่วไป รูปแบบของการประกวดมีทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวน และปฏิทินสมุดบันทึก โดยในแต่ละปีมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน บริษัทห้างร้าน โรงพิมพ์ และผู้ออกแบบ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก

แสดงผล 230 ครั้ง