ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

แถลงผลการวิจัย "โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน" (

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงผลการวิจัย "โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน" (สยานปีกพรมแดน  สแกนกลุ่มพรีเมี่ยม  AEC)

               ในวันอังคารที่  25 มี่นาคม  2557  เวลา  13.30 น. ณ  ห้องปทุมมา  1  ชั้น  2  โรงแรมสยามแคมปินสกี้

              โดยมี  นายอภิชาติ  อินทรพงษ์พันธุ์  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  ททท.  เป็นประธานแถลงผล

แสดงผล 96 ครั้ง