ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงาน “เปิดโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2557 ณ ชายหาดปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ชุมพร... ประตูภาคใต้  เส้นทางสู่การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามตระการตาและความมหัศจรรย์แห่งโลกใต้ท้องทะเลอ่าวไทย   เรียงรายไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ตลอดแนวชายฝั่ง  หาดทรายงาม  น้ำทะลใส  ปะการังตระการตา

จังหวัดชุมพรร่วมกับเทศบาลปากน้ำชุมพร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพร ร่วมกันจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557   ระหว่างวันที่  21-25  มีนาคม 2557  ณ ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเล   ในจังหวัดชุมพร  สร้างความรับรู้ด้านศักยภาพการท่องเที่ยวทำให้เกิดระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภท หมู่เกาะ หาดทราย ชายทะเล โดยจังหวัดชุมพรนับเป็นพื้นที่เหมาะแก่การดำน้ำชมปะการังที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย  ซึ่งยังคงมีทรัพยากรใต้ทะเลอุดมสมบูรณ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความงดงามของปะการัง  ดอกไม้ทะเล  ตามเกาะต่างๆ  อาทิ  เกาะง่ามน้อย  เกาะง่ามใหญ่  เกาะมัตรา  เกาะลังกาจิว ฯลฯ  โดยในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่  การจำลองฉลามวาฬจำลองและจัดนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองชุมพรจากอดีต  ปัจจุบัน  สู่อนาคต  นิทรรศการทางทะเล  กิจกรรมถ่ายภาพและการแสดงภาพถ่าย  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล  ดำน้ำชมปะการังหลากสี  กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำหายาก  ดำน้ำเก็บขยะ  การแข่งขันตกปลา  แรลลี่จักรยานชมทัศนียภาพบนเขามัทรี  แพ็คแกจทัวร์ราคาประหยัดสำหรับครอบครัวและคู่รัก ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร  โทร.077-658077 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานชุมพร โทรศัพท์ 077-502775-6 ,  077-501831  

แสดงผล 72 ครั้ง