ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนร่วมงานเดิน – วิ่ง เขื่อนสิริกิตติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนร่วมงานเดิน – วิ่ง เขื่อนสิริกิตติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔ ในวันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ เขื่อนสิริกิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่  น่าน  อุตรดิตถ์  กล่าวว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเดิน – วิ่ง เขื่อนสิริกิตติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔ ในวันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ เขื่อนสิริกิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในเขื่อนสิริกิตติ์ให้แพร่หลาย ทั้งนี้เงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน และโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิตติ์

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     กิจกรรม ประกอบไปด้วย  วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๙.๘ กิโลเมตร เงินสมัครบริจาค ๒๐๐ บาท      วิ่งไมโครมาราธอน ระยะทาง ๖ กิโลเมตร เงินสมัครบริจาค ๒๐๐ บาท  (ยกเว้นเยาวชนไม่เสียค่าสมัคร)    เดินเพื่อการกุศล ๑ กิโลเมตร เงินสมัครบริจาค ๑๐๐ บาทขึ้นไป  และรุ่น VIP เงินสมัครบริจาค ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป   ทั้งนี้ ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน จะได้รับเหรียญที่ระลึก    สำหรับ รุ่น VIP  ทุกคนที่บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับพระยาพิชัยดาบหักหล่อจากแร่เหล็กน้ำพี้พร้อมกรอบ ขนาด ๒๐ x ๑๕.๕ นิ้ว   นอกจากนั้น  ยังมีรางวัลแต่งกายแฟนซีสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันอีก ๑๐ รางวัล  สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่มีจำนวนผู้สมัครสูงสุด ๓ ลำดับแรก จะได้รับอุปกรณ์กีฬามูลค่า ๓,๐๐๐ บาท และชุดยาปฐมพยาบาล ๑ ชุดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีกมากมาย   

ททท.สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคและร่วมงานเดิน วิ่ง เขื่อนสิริกิตติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔ ในวันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ เขื่อนสิริกิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธรรมาศักดิ์ หิรัญ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โทรศัพท์ ๐ ๕๕๔๖ ๑๓๖ ต่อ ๓๐๓๐, ๐๘ ๖๓๖๓ ๒๗๕๒  หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗ 

แสดงผล 65 ครั้ง