ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

แรลลี่ Wheel Chair for will share

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่วีลแชร์เส้นทางกรุงเทพฯ - พัทยา ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖   ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้วีลแชร์ได้ออกมาทำกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้สนับสนุนและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ใช้วีลแชร์

 นายสุภกิตติ์ พลจันทร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่าการจัด  กิจกรรมแรลลี่วีลแชร์ครั้งนี้ เลือกพัทยาเป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ด้วยมองเห็นว่าพัทยาเป็นเมืองที่มีการจัดทำโครงการยูนิเวอร์แซลดีไซน์ ที่มุ่งสร้างสิ่งอำนวยความความสะดวกด้านการท่องเที่ยวแก่คนพิการและสูงอายุ เพื่อให้เป็นพัทยาโมเดล การเดินทางครั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ อันได้แก่ พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา (เขาชีจรรย์), สวนนงนุช, อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์, อาร์ต อินพาราไดซ์ โดยเข้าพักที่โรงแรมเอ-วัน พัทยา ที่สร้างห้องพักรองรับคนพิการมากถึง ๕๒ ห้อง ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับผู้ใช้   วีลแชร์และผู้สูงอายุ พร้อมร่วมสนุกกับเกมส์ตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลมากมาย ชมการแสดงจากกลุ่มมิโมซ่าพัทยา โดย ททท. ได้เชิญสื่อมวลชนและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายให้กับผู้ใช้วีลแชร์หรือผู้สูงอายุได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานบริการต่างๆ ทั่วประเทศผ่านคู่มือ “เที่ยวด้วยใจ ไม่จำกัด” เส้นทางเที่ยวไทยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อใช้เป็นข้อมูลที่มีทั้งที่พัก, ร้านอาหาร, ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทาง นั้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานบริการหรือแหล่งท่องเที่ยวให้เอื้อกับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์     หรือผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต

แสดงผล 204 ครั้ง