ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556

นางสาวนงนิตย์  เต็งมณีวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   สำนักงานเพชรบุรี แจ้งว่าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยการสนับสนุนของ ททท.สำนักงานเพชรบุรี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556  ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่เก่าแก่ มีความสำคัญและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองเพชรบุรีเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้ เป็นแหล่งรวมงานช่างชั้นครูของประเทศหลายแขนง ดังปรากฏในงานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งโบราณสถาน พระราชวังและพระอารามต่างๆ    เพชรบุรีจึงเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งล้วนมีความงดงาม ตลอดจนผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี   ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร เป็นงานประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราช  รวมทั้งฟื้นฟูธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม           ของท้องถิ่น  ตลอดจนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น สำหรับในปีนี้ทางจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน   พระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2556 ณ บริเวณโดยรอบพระนครคีรี (เขาวัง) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในวันแรกจะมีพิธีบวงสรวงและขบวนแห่พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการ และยังมีการประดับไฟ แสงสี จุดพลุ บนพระนครคีรีหลากสีสันงดงามตระการตาทุกค่ำคืน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมงานสกุลช่างเมืองเพชร บนพระนครคีรี กิจกรรมดาราศาสตร์ ตามรอยศาสตร์พระจอมเกล้าฯ “ยลหมู่ดาวพราว เหนือฟ้าพระนครคีรี” การประกวดสาวหวานเมืองเพชรและการประกวดหนุ่มลุ่มน้ำเพชร  การแสดงรำวงย้อนยุค

การสาธิต/จำหน่ายอาหารและขนม และการประกวดขนมของดีเมืองเพชร การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วทุกภูมิภาค  งานเทศน์มหาชาติ  และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชรบนพระนครคีรี การออกสลากกาชาด และกิจกรรมมอเตอร์โชว์ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมบนเขาวังในปีนี้ จะเน้นนำเสนอกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ ภายใต้แนวความคิดตามรอยศาสตร์พระจอมเกล้าฯ “ยลหมู่ดาวพราว เหนือฟ้าพระนครคีรี” โดยใช้สัญลักษณ์กระโจมแก้วเป็น     สื่อแทนความเป็นพระนครคีรี และดาราศาสตร์ของพระจอมเกล้าฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ งานสกุลช่างเมืองเพชร และกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนต่างๆ  การจัดแสดงดนตรีไทย  การจัดแสดงวิถีชีวิตไทยทรงดำ งานศิลปะร่วมสมัย  การสาธิตงานศิลปหัตถกรรม  การจัดแสดงนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ประจำปี  2554-2555 การจัดแสดงนิทรรศการอาเซียน การจัดแสดงนิทรรศการสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าฯ การประกวดวาดภาพ  การจัดแสดงนิทรรศการของรัชกาลที่ 4 และดาราศาสตร์  การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านคาว-หวานเมืองเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน ณ เวทีโรงโขน การสาธิตให้บริการนวดแผนโบราณ และมุมจิบน้ำชากาแฟ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายเมืองเพชร การจัดกิจกรรมดาราศาสตร์   การแสดงมหรสพหนังตะลุง และการจัดมุมถ่ายภาพสำหรับผู้มาเที่ยวงาน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3242 8047 หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3247 1005-6  Facebook : Tat Phetchaburi และที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 

แสดงผล 47 ครั้ง