ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือจังหวัดนครนายก

งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือจังหวัดนครนายกวันที่  12 – 14 ตุลาคม  2555  ณ  วัดทวีพูลรังสรรค์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก อนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  และเป็นการร่วมการกุศลเนื่องในประเพณีสารทไทย วิถีแห่งชีวิตและน้ำนายมงคล  ตีระวรานันท์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  เปิดเผยว่า  จังหวัดนครนายก  โดย อำเภอองครักษ์  ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอองครักษ์  และองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล  จัดงานประเพณีสารทไทย  และแข่งเรือจังหวัดนครนายก  ประจำปี  2555  ในวันที่  12 – 14  ตุลาคม  2555   ณ  วัดทวีพูลรังสรรค์  ตำบลทรายมูล  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

วันที่  12  ตุลาคม  2555
-  ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเนื่องในพิธีสารทไทย (เวลา 07.00 น.)

วันที่  13  ตุลาคม  2555
-  ชมการแข่งขันเรือเร็วดัดแปลงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) 

วันที่  14  ตุลาคม  2555
-   ชมการแข่งขันเรือประเภท  12  ฝีพาย,  30  ฝีพาย (เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป)  โดยมีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือแต่ละประเภท  ในเวลา  17.00 น.

กิจกรรมตลอดการจัดงาน

-  เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพและสินค้าทั่วไป
-  ชมการแสดงมหรสพและการละเล่นต่างๆ

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก  กล่าวว่าในช่วงปลายฝนนี้  เป็นช่วงที่เยาวชนกำลังปิดเทอม  การเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  มีแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับเยาวชนได้มาท่องเที่ยว  และสนุกสนานกับการเรียนรู้  อาทิ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี  ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  เป็นต้น

ททท.สำนักงานนครนายก  จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว  ผู้ปกครองของเยาวชนร่วมเดินทางท่องเที่ยว  “เที่ยวด้วยความสุข  สนุกกับการเรียนรู้”  เดินทางมาสัมผัสและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการเดินทางท่องเที่ยว  จัดวันว่างสัก 2 วัน ในวันที่ 13-14 ตุลาคม นี้ เลือกเดินทางเข้ามาในพื้นที่นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

วันแรกชวนเที่ยวจังหวัดสระแก้ว – เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตร ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  จากนั้นเดินทางเข้าจังหวัดปราจีนบุรี  เรียนรู้เรื่องแพทย์แผนไทย-สมุนไพรไทย  ฟังเรื่องราวของความรักและภักดีของเจ้าของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี  แหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในภูมิภาคภาคตะวันออก  เข้าที่พัก

วันที่สอง  มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายก  เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน” ทดสอบกำลังใจในเขตทหารน่าเที่ยว “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”  เรียนรู้ความสัมพันธ์คนกับน้ำ  ร่วมเชียร์ผู้แข่งขันเรือยาวในงานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือจังหวัดนครนายก ณ วัดทวีพูลรังสรรค์ ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สอบถามข้อมูลการจัดงานได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล โทร.0-3732-2420 

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครนายก  โทร. 037-312-282,  037-312-284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com  

แสดงผล 185 ครั้ง