ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานบุญบั้งไฟล้านอำเภอศรีบุญเรือง ประจำปี ๒๕๕๕

เทศบาลโนนสูงเปลือย  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการในอำเภอศรีบุญเรือง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญเที่ยวงานบุญบั้งไฟล้าน ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และบริเวณเขื่อนบั้งไฟแสน

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า ชาวอำเภอศรีบุญเรือง  มีความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของตนอย่างเหนียวแน่น มีชุมชนที่เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจกัน และยึดมั่นในการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอศรีบุญเรือง ถือว่าเป็นประเพณีบุญเดือนหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงาน เพื่อร่วมลุ้นและชมบั้งไฟล้าน ที่ตกแต่งอย่างประณีต ตระการตา


กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่ต่างๆ การประกวดกิจกรรม การจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจุดบั้งไฟล้าน และบั้งไฟแสน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง โทร.๐ ๔๒๓๕ ๓๓๘๒ และเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย โทร.๐ ๔๒๓๕ ๓๕๒๕/๐ ๔๒๓๕ ๑๐๘๖ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei

แสดงผล 65 ครั้ง