ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ : แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ขอนแก่น - กาฬสินธุ์”

เช้าวันนี้ (28 พฤษภาคม 2555) ณ ห้องสุพรรณิการ์  โรงแรมราชาวดี  จังหวัดขอนแก่น  นายธนวัฒน์  พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “สื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ : แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น - กาฬสินธุ์” ซึ่งจัดโดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน และกระตุ้นให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์สิริธร วนอุทยานภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์  เจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเวียง และผู้เกี่ยวข้องในอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 50 คนเข้าร่วมการอบรม

ตามเป้าหมายทางการตลาดซึ่ง ททท. นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งโดดเด่นในด้านแหล่งเรียนรู้  อู่อารยธรรม จึงได้กำหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในระดับประเทศและระดับโลก โดยได้ค้นพบไดโนเสาร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งขุดค้นและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ รวมทั้งบริการทางการท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่โดยรอบจังหวัด จึงนับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นให้สามารถทำหน้าที่ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว  ททท. จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “สื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ : แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น - กาฬสินธุ์” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรจาก ททท. ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ได้แก่  ดร. วราวุธ  สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวิน มหาวิทยาลัยมหาสารคามหัวข้อ “มารู้จักถิ่นไดโนเสาร์กันเถอะ”   นางพีรนุช  ดุลกุล แคพเพลลา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  หัวข้อ “เทคนิคการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์” และ นางสาวอุไร     มุกประทับทอง พนักงานการตลาด ททท. สำนักงานพัทยา  หัวข้อ “บริการนำเที่ยวอย่างไร ให้ประทับใจนักท่องเที่ยว”

ททท. คาดว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์มากขึ้น มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี นำมาซึ่งการต้อนรับและบริการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน อันจะเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ ให้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ 

แสดงผล 75 ครั้ง