ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวและสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในโครงการ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ประจำปี 2555

บ่ายวันนี้ (10 พฤษภาคม 2555)  ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายสมชาย   ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท.  พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวในฤดูกาลผลไม้ในพื้นที่ต่างๆที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านการปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อ  เป็นกิจกรรมในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถขายผลไม้ได้ในราคาที่ดีขึ้น 

กิจกรรม “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” จะเน้นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมสวนผลไม้ พร้อมชิมผลผลิตสดๆ จากต้น โดยสำนักงาน ททท. ในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบจะร่วมกับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจนำเที่ยว และโดยเฉพาะเจ้าของสวนผลไม้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบที่โดดเด่นแตกต่างกันไป นอกเหนือจากการประกวด ผลไม้ขึ้นชื่อ ของแต่ละพื้นที่ การจำหน่ายต้นพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาหาร และนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) ที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยกำหนดการจัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555 ซึ่งถือเป็นฤดูแห่งผลไม้ไทยเนื่องจากมีฝนตกชุก ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรเจริญงอกงามได้ดี และผลไม้นานาชนิดจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะทยอยออกสู่ตลาด เช่น ลิ้นจี่ และสับปะรด จากภาคเหนือ เงาะ ทุเรียน มังคุด และระกำ จากภาคตะวันออก ทุเรียน มังคุด และกระท้อน จากภาคกลาง น้อยหน่า จากภาคอีสาน และลองกอง จากภาคใต้ เป็นต้น

นายสมชาย กล่าวว่า “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ แนวคิด “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสการเกษตรในรูปแบบการทำสวนผลไม้ มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ชิมผลไม้จากสวน เลือกซื้อผลไม้สด ๆ และผลไม้แปรรูป ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นคุณค่าและเข้าใจในวิถีเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิมของสังคมไทย แนวคิดดังกล่าวเป็นการตอบสนองกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดในประเทศของ ททท. ซึ่งจะช่วยสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลิน โดยเน้นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวของโลกที่สามารถพัฒนาให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร”

สำหรับ  กิจกรรม “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” จะจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

     -  มหกรรมทุเรียนโลก จ.จันทบุรี ประจำปี 2555 วันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2555 บริเวณรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทะเลสาบทุ่งนาเชย) และสนามกีฬาประจำจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

     -  วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ปี 2555 วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2555 บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ตราด

     -   เทศกาลผลไม้และของดี จ.ระยอง วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 บริเวณตลาดกลางผลไม้ตะพง ตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

     -   วันเกษตรปราจีนบุรี (ครั้งที่ 48) ปี 2555 วันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555 บริเวณลานพระบรม           ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.ปราจีนบุรี

     -   งานผลไม้ที่น่าสนใจ “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ลพบุรี

     -   เทศกาลลิ้นจี่และของดี จ.พะเยา ประจำปี 2555 วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2555 ณ สนามข้างสถานีขนส่ง  จ.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ในพื้นที่การจัดงาน หรือ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672 หรือ www.tourismthailand.org

แสดงผล 62 ครั้ง