ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ย้อนตำนาน สืบสาน ตามเงาเสียงศิลปินนักร้องลูกทุ่ง คืนถิ่นเมืองสุพรรณฯ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของเหล่าศิลปินนักร้องลูกทุ่งเมืองสุพรรณฯ ชื่อดัง ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ภายใต้การจัดโครงการ “ประกวดเงาเสียงนักร้องเพลงลูกทุ่งเมืองสุพรรณฯ”  โดยสถาบันสุพรรณฯ คดีศึกษา ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี ภายใต้การสนับสนุนของ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการสืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยขนานแท้ดั้งเดิมไว้ในความทรงจำของมิตรรักแฟนเพลงชาวไทยทุกรุ่นทุกยุคสมัยสืบไป โดยจัดให้มีเสียงต้นแบบเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งคนดังเป็นชาวสุพรรณบุรี จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ สุรพล สมบัติเจริญ สายัณห์ สัญญา  พุ่มพวง ดวงจันทร์ ไวพจน์  เพชรสุพรรณ  และเสรี รุ่งสว่าง การจัดประกวดจะมีขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง / นักร้องเสียงต้นแบบ 1 คน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน  2555 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การร้องเพลงประกวดเงาเสียงของศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของแต่ละเดือน ประกอบด้วย  

วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2555               ประกวดเงาเสียงของราชินีลูกทุ่งชื่อดัง  พุ่มพวง  ดวงจันทร์

วันเสาร์ที่ 26  พฤษภาคม 2555           ประกวดเงาเสียงของ  สายัณห์  สัญญา

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555               ประกวดเงาเสียงของ  เสรี  รุ่งสว่าง

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555             ประกวดเงาเสียง  ไวพจน์  เพชรสุพรรณ

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555               ประกวดเงาเสียง  สุรพล  สมบัติเจริญ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก ทางคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกนักร้องที่ชนะเลิศไว้เพียง 1 คน รองชนะเลิศ 2 คน  และจะตัดสินการประกวดชนะเลิศในเดือน สิงหาคม 2555  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครร้องเพลงประกวดได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จำกัดอายุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันสุพรรณฯคดีศึกษา โดยนายชาตรี  เนาว์ธีรนนท์  (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) เลขที่ 7 / 107 หมู่บ้านยิ่งรวย ถนนนางแว่นแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035 – 431053 / 085 – 4099343

แสดงผล 63 ครั้ง