ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานขอนแก่น ชวนสัมผัสประเพณีการให้อันยิ่งใหญ่ “บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๕๕”

นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า  จังหวัดร้อยเอ็ด  กำหนดจัดงานประเพณีบุญผะเหวดขึ้นในระหว่างวันที่  ๒ – ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ  บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด  เพื่อสืบสานประเพณีการบำเพ็ญทานบารมี  หรือการ  “ ให้ ”  อันยิ่งใหญ่ตามแนวหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  เป็นอีกหนึ่งงานบุญในฮีตสิบสองของชาวอีสานที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมอันน่าสนใจมากมาย  ซึ่งล้วนสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดที่ร่วมกันระลึกถึงพระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ก่อนจะเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  ทั้งกิจกรรมขบวนแห่ตำนานพระเวสสันดร  ๑๓  กัณฑ์  จำนวน  ๑๕  ขบวน  การแสดงแสง สี เสียง  ตำนานพระเวสสันดรและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๑๐๑  รูป  การเทศน์มหาชาติ  ซึ่งชาวอีสานเชื่อว่า  หากได้ฟังครบทั้ง  ๑๓  กัณฑ์  ภายในวันเดียว  จะส่งผลให้ไปเกิดในดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติ  นอกจากนี้  ยังมีการแห่ข้าวพันก้อนถวายพระอุปคุต  การแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนถวายปัจจัย  และการจัดบริการซุ้มข้าวปุ้นหรือขนมจีนฟรีทั่วทั้งเมือง

ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานขอนแก่น  กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากผู้มาเที่ยวชมงานจะได้อิ่มเอมใจกับประเพณีการให้อันยิ่งใหญ่ในงานบุญผะเหวดแล้ว  ยังสามารถเที่ยวชมสัมผัสบรรยากาศและเรียนรู้เรื่องราวเมืองร้อยเอ็ด  ผ่านการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจอีกหลายแห่ง  เช่น  วัดบูรพาภิราม  สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด  แหล่งรวมเรื่องราวความเป็นมา  และศิลปวัฒนธรรมเมืองอันทรงคุณค่า  วัดบึงพระลานชัย ( พระอารามหลวง )  ที่ตั้งของบ่อน้ำพิพัฒน์สัตยาใต้สระน้ำเก่าแก่ภายในหอพระไตรมิ่งเมือง  วัดประชาคมวนาราม ( วัดป่ากุง )  อำเภอศรีสมเด็จ  สถานที่ตั้งของพระเจดีย์หินทรายอันงดงาม  จำลองแบบจากเจดีย์บรมพุทโธที่อินโดนีเซีย  สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ครบรอบ  ๙๐  ปี  ของหลวงปู่ศรี  มหาวีโร  นอกจากนี้  ยังสามารถใช้บริการรถรางนำเที่ยวนั่งชมเมืองร้อยเอ็ด  หรือเดินทางไปสักการะและชมความวิจิตรงดงามของ  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  ที่อำเภอหนองพอก  ซึ่งเป็น  ๑  ใน  ๕  พระธาตุ  ตามเส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน  ๔  เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต”  ที่จะให้อานิสงส์เสริมมงคลให้ชีวิตท่วมท้นชัยชนะอีกด้วย

ททท. สำนักงานขอนแก่น  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน อิ่มเอมกับการบำเพ็ญบุญโดยการให้  ในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด  ประจำปี ๒๕๕๕  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๒ ๗๘๑๔  ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร  ๐ ๔๓๒๔ ๔๔๙๘-๙                                                                             

แสดงผล 98 ครั้ง