ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านชมการแสดง แสง สี เสียง สดุดี “วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล”

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา จัดการแสดง แสง สี เสียง สดุดี "วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล” เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญ ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินสยามของพระยาภักดีชุมพล ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดจัดการแสดง แสง สี เสียง สดุดี "วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเชิดชู สดุดีวีรกรรมพระยาภักดีชุมพล(แล) หรือ เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี และซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินสยาม และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบภูมิหลัง ภูมิสังคม และภูมิปัญญาของคนชัยภูมิที่เจ้าพ่อพญาแล และบรรพบุรุษได้สืบสานตำนาน เมืองชัยภูมิ เชิงประวัติศาสตร์ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น ๒ รอบ รอบแรกวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นรอบสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และวันที่         ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นรอบพิเศษ งาน Thank you Party Gala Dinner เป็นงานพาแลง เพื่อเลี้ยงขอบคุณผู้ให้      การช่วยเหลือในการจัดงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ และกิจกรรมร้านหรรษากาชาด เมื่อวันที่ ๑๒ – ๒๐ มกราคมที่ผ่านมา

สำหรับการแสดง แสง สี เสียง สดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อพญาแลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากดาราชื่อดังจากสถานีโทรทัศน์สี ช่อง ๗  คุณเอก รังสิโรจน์ รับบทเป็น เจ้าพ่อพญาแล พร้อมนักแสดงกิตติมศักดิ์อีกมากมาย โดยผู้กำกับการแสดงจากทีมงานของ ฉลอง ภักดีวิจิตร และการแสดงแฟชั่นโชว์ลายผ้าไหมเมืองชัยภูมิ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ยังได้จัดทำเสื้อที่ระลึก "วีรกรรมเจ้าพ่อพญาแล” จำหน่ายในราคาตัวละ ๒๕๐ บาท และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาองค์กร บุคคล หรือผลิตภัณฑ์(สินค้า) เพื่อนำรายได้สมทบสร้างหอผู้ป่วย ไอ ซี ยู (I.C.U) ตึก ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ  หากท่านใดมีความประสงค์สั่งจองเสื้อที่ระลึก และสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสมทบทุนตามกำลังศรัทธา สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ โทร.๐ ๔๔๘๑ ๑๒๐๓

แสดงผล 102 ครั้ง