ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เปิดศูนย์การเรียนรู้ “พอเพียงเยี่ยงพ่อ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญเข้าร่วมงาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ “พอเพียงเยี่ยงพ่อ” ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  ภูเรือบุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ  ททท.สำนักงานเลย  กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมงานเปิดศูนย์ “พอเพียงเยี่ยงพ่อ”  ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่  ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งในงานจะมีปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ที่สนใจในเกษตรทฤษฎีใหม่มาร่วมงานอย่างมากมาย  นอกจากนี้ยังจะได้ชมนิทรรศการและการสาธิตทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย  ฟังการบรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ ถาม - ตอบปัญหาจาก อาจารย์อธิศพัตน์  วรรณสุทธิ   คุณปภัส  พันธีร์  และปราชญ์ชาวบ้านท่านอื่นๆ  จากทั่วประเทศ  ซึ่งภูเรือบุษบารีสอร์ทฯ  เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงหลังจากเข้าร่วมโครงการ “ชุมชนรู้รักษ์แหล่งท่องเที่ยว”  ของ ททท.สำนักงานเลย ปี ๒๕๕๔  และได้นำความรู้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับรีสอร์ทและชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภูเรือบุษบารีสอร์ท โทร. ๐ ๔๒๘๙ ๙๒๙๙/ ๐ ๔๒๘๙ ๙๓๓๐/ ๐๘ ๑๘๗๑ ๓๐๐๗ E-mail: khingkharn_t@yahoo.com /www.phuruabussaba.com 

แสดงผล 81 ครั้ง