ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

วันรำลึก ๑๐๐ ปี ชาวสีชังทั้งเกาะ ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔

เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  อำเภอเกาะสีชัง สภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในงาน “ประจำปีวันรำลึก ๑๐๐ ปี ชาวสีชังทั้งเกาะ ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔  ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๐ กันยายน ๒๕๕๔  ณ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  โดยการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุชราชฐานซึ่งเป็นพระราชวังกลางทะเลแห่งเดียวของประเทศไทย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวเกาะสีชัง และเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงดนตรี “เฮาแบรนด์” ณ บริเวณชายหาดริมทะเล การประกวดการแต่งกายย้อนยุคหนูน้อย ๑๐๐ ปี เกาะสีชัง การประกวดการแต่งกายย้อนยุคสาวงาม ๑๐๐ ปี เกาะสีชัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “จำอวดหน้าม่าน” คณะโย่งเชิญยิ้ม จากรายการคุณพระช่วย  และ Highlight ภายในงานพบกับการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสมตระการตา พิธีบวงสรวงเสด็จพ่อ ร.๕ และพิธีถวายพานพุ่ม (ดอกกุหลาบสดสีชมพู) โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๔,๕ ละ ๖ หรือ  แต่งกายด้วยเสื้อผ้ามันหลากสี

การเดินทางมาร่วมงาน มีเรือโดยสารบริการรับ-ส่ง ฟรี ในวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้

เวลาเรือโดยสารบริการฟรี วันจันทร์ที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ท่าเรือเกาะลอย-เกาะสีชัง เวลา ๑๗.๓๐ น. เกาะสีชัง-ท่าเรือเกาะลอย เวลา   ๒๓.๐๐ น. และเวลา   ๒๔.๐๐ น

เวลาเรือโดยสารบริการฟรี  วันอังคารที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ท่าเรือเกาะลอย-เกาะสีชัง เวลา  ๑๕.๐๐ น. และเวลา   ๑๗.๐๐ น. เกาะสีชัง-ท่าเรือเกาะลอยเวลา   ๒๒.๐๐ น. ,เวลา   ๒๓.๐๐ น. ,เวลา  ๒๔.๐๐ น. และ เวลา ๐๑.๐๐ น.

   (เวลาเรือโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การแต่งกายเน้นเอกลักษณ์ไทย เสื้อผ้ามันหลากสี ส่วนการประกวดแต่งกายย้อนยุค เน้นการแต่งกายยุคสมัยรัชกาลที่ ๔,๕ และ ๖
*ผู้ที่ไม่แต่งกายย้อนยุคจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน ๑๐๐ ปีฯ  (มีเสื้อผ้ามันจำหน่ายที่หน้าซุ้มบริเวณทางเข้างาน ๑๐๐ ปีฯ)
*เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่มาร่วมงานมีเสื้อผ้ามันหลากสีจำหน่ายที่ร้านค้าตลาดชุมชน  (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
*ภายในงานมีซุ้มถ่ายรูปที่ระลึกผู้มาร่วมงาน

 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เทศบาลตำบลเกาะสีชัง  โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๑๖๑๔๑ ททท.สำนักงานพัทยา  โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๒๓๙๙๐ / ๐๓๘๔๒๘๗๕๐

แสดงผล 244 ครั้ง