ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ขอเชิญร่วมทำข่าว แถลงข่าว “ASQ Paradise ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งรัฐสำหรับชาวต่างชาติ”

1 ธ.ค. 2563

ขอเชิญร่วมทำข่าว

แถลงข่าว “ASQ Paradise ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งรัฐสำหรับชาวต่างชาติ”

วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ  ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์  

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน / กล่าวแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าว

 

 

• นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  กล่าวถึง การสนับสนุน ASQ Paradise ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งรัฐ      

             แก่ชาวต่างชาติและคนไทยที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

• นายเปเป้ อรุณานนท์ชัย ผู้ก่อตั้ง บริษัท โลเคเนชั่น จำกัด

  กล่าวถึง การจัดตั้ง “ASQ Paradise” ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งรัฐ 

             (Alternative State Quarantine) สำหรับชาวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางมายัง

             ประเทศไทย

นายปรินทร์ พัฒนธรรม ประธานชมรม ASQ Club

  กล่าวถึง ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับ Locanation เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่กักตัว

             ทางเลือกแห่งรัฐกับชาวต่างชาติ และคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทย

๑๔.๓๐  น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว