ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

16 พ.ย. 2563

กำหนดการ

พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น ๑ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

 

๑๓.๐๐ น.

-

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

 

  • นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย
  • นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย
  • นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
  • นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
  • ดร.ปณิดาภา สวนแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
  • นายภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน ผู้บริหารประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

          บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

          และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

 

-

พิธีกรเรียนเชิญ

นายภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงนโยบายแนวทางปฏิบัติและการให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

 

-

พิธีกรเรียนเชิญ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี

กล่าวแสดงความยินดีและมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๐๐ น.

-

เยี่ยมชมการออกบูธร้านอาหารในเครือบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ เสร็จสิ้นการแถลงข่าว