ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA Dream Vacation @ centralworld”

7 ต.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA Dream Vacation @ centralworld”

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๓

ณ เวทีกลาง บริเวณโซน Beacon ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๔.๑๐ น.

-

นางสาววัลยา  จิราธิวัฒน์ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

กล่าวต้อนรับ

๑๔.๒๐ น.

-

นายนภินทร  ศรีสรรพางค์ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงาน“เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA Dream Vacation @ centralworld”

อย่างเป็นทางการ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ผู้บริหาร ททท. และ พันธมิตรผู้สนับสนุน

ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), ผู้บริหาร ททท., แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมชมกิจกรรมและบูธผู้ประกอบการต่างๆ ภายในงานฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๕.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหาร

 

-

เสร็จสิ้นพิธีการ