ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ขอเชิญท่านร่วมทำข่าวโครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ

5 ต.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ

วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ณ  พารากอนฮอลล์ ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น ๕ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๔.๐๐  น.

-

แถลงข่าวโครงการ “Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ”

• ชม VDO Presentation : Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ

• พิธีกรกล่าวต้อนรับ เรียนเชิญผู้เข้าร่วมแถลงข่าว ร่วมพูดคุยถึงโครงการ “Workation Thailand   

  ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ” ภายใต้แนวคิด “Working from Somewhere”, “Outing from  

  Somewhere” และ “Meeting from Somewhere” (Q & A)

- นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- นายชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- นางมาริสา  สุโกศล หนุนภักดี  นายกสมาคมโรงแรมไทย

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีเปิดโครงการ  Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ

• นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

• นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

• นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

-

ร่วมกิจกรรมเปิดการซื้อขายโปรแกรมการท่องเที่ยวของโครงการฯ และกิจกรรม Silence Auction และ Survival Point

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้แถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์บริเวณ Photo Backdrop

๑๖.๐๐  น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว