ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว พิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

11 ก.ย. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

15.30 น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

16.00 น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน

 

-

ชม Presentation Hero Clip พร้อมการแสดง (เวลาประมาณ ๓ นาที)

 

-

พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวเปิดงาน  และทำพิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

 

-

ประธานในพิธี ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน

  • นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.
  • พันธมิตร ฯ

 

-

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

17.00 น.

-

ผู้เสวนาร่วมถ่ายภาพ

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องแต่งกาย : Smart Casual

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม