ปฏิทินงาน

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวโครงการชีพจรลง South…Wow แล้วไปให้ถึง และเปิดตัว Music Video “วาฬเกยใต้”

7 ก.ย. 2563

 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการชีพจรลง South…Wow แล้วไปให้ถึง และเปิดตัว Music Video “วาฬเกยใต้”

วันจันทร์ที่ ๗  กันยายน ๒๕๖๓

ณ  ห้อง The Mitr-ting Room ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์-รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับพร้อมเริ่มต้นการ Live สดผ่านเพจ เที่ยวใต้เที่ยวง่าย

๑๔.๐๕ น.

-

นายนิธี  สีแพร  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงานโครงการชีพจรลง South…Wow แล้วไปให้ถึง และเปิดตัว Music Video “วาฬเกยใต้”

 

-

ชมวิดีทัศน์แนะนำโครงการ (MV เพลงวาฬเกยใต้เต็มเพลง)

๑๔.๒๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาขึ้นบนเวทีเพื่อพูดคุยถึง “เบื้องหลังการถ่ายทำ Music Video วาฬเกยใต้”

โดย

   • นายนิธี  สีแพร  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

   • นายกัญจน์กันต์  ปรีชาวุฒิ  นักร้อง-นักแสดง

๑๔.๓๐ น.

-

เสวนา หัวข้อ “ความร่วมมือภายใต้โครงการชีพจรลง South…Wow แล้วไปให้ถึง”

โดย

   • นายนิธี  สีแพร 

     ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

   • นางสาวนันทิญา  อังคณากานต์ 

     รองผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และบริหารความสุขลูกค้า บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด

   • นายชำนาญ  ศรีสวัสดิ์ 

     ประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคประเทศไทย

๑๕.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมเสวนาขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมรับฟังเพลง “วาฬเกยใต้” จากศิลปินกัญจน์กันต์

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าวและเสวนา

๑๕.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นงาน