ปฏิทินงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 พิธีปล่อยตัวโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว@จันทบุรี

27 มิ.ย. 2562

กำหนดการ

พิธีปล่อยตัวโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว@จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒

ณ บริเวณด้านหน้าห้องโถง อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๒.๐๐ น.

-

ขบวนรถแห่โมเดล “กระต่าย...หมายจันท์” จำนวน ๔๐ ตัว

เตรียมพร้อม ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ททท.

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๓.๔๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ / ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ

 

-

นายวิบูลย์  นิมิตรวานิช

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวันธรรมดา

            ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วันธรรมดาน่าเที่ยว@จันทบุรี

 

-

นายนพดล  ภาคพรต 

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เปิดตัวโครงการฯ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับโมเดล “กระต่าย...หมายจันท์”

 

-

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทำพิธีปล่อยขบวนโมเดล “กระต่าย...หมายจันท์” เพื่อเดินทางไปสู่จังหวัดจันทบุรี

๑๔.๓๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหาร ททท. ถ่ายภาพร่วมกันและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

บริเวณหน้า Photo Backdrop