ปฏิทินงาน

แถลงข่าวโครงการ Tour of Isan : Loei Classic II “จิบน้ำชา...พาปั่น”

24 พ.ค. 2559

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการ Tour of Isan : Loei Classic II “จิบน้ำชา...พาปั่น”

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ  Nandha Hotel ซอยสุขุมวิท ๓๓ แยก ๕ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 

๑๐.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

    ๑๐.๓๐  น.

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

นางสาวยุพา  ปานรอด

ผู้อำนวยการกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์การจัดโครงการ และการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว Green Tourism

นายกฤษ  พัฒนสาร

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

กล่าวถึง  การส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางท่องเที่ยวของสายการบิน

นายเสกสรร  ไตรอุโฆษ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

กล่าวถึง  การร่วมเป็นพันธมิตรดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรมศิลปะเด็กมิชลิน“วาดฝัน ปั่นสุข เที่ยวสนุกทั่วไทย”

นายบุญชัย  ภัทจารีสกุล

สมาชิกชมรมคอฟฟี่ไบค์

กล่าวถึง  รูปแบบการจัดงาน ไฮไลท์และความน่าสนใจของกิจกรรม

๑๑.๐๐  น.

 

 

 

-

-

รับประทานอาหารว่าง

จบงานแถลงข่าว