ปฏิทินงาน

แถลงข่าวและลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

16 พ.ค. 2559

กำหนดการ

แถลงข่าวและลงนาม

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

โครงการ Amazing Thai Taste

วันจันทร์ที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

ณ  ห้องนภาลัย  โรงแรมดุสิตธานี

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

๑๔.๓๐  น.

-

ชม TVC Discover Amazing Stories : PADTHAI

๑๔.๓๕  น.

-

นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  หัวหน้าทีมภาคใต้ : คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE

นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชนินทธ์  โทณวณิก รองประธานกรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

นายกลินทร์  สารสิน  รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE  ประธานโครงการ Amazing Thai Taste

ร่วมแถลงถึงความสำคัญและความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในโครงการ Amazing Thai Taste

 

-

พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โครงการ Amazing Thai Taste”

โดยผู้บริหาร (หรือผู้แทน) ของ ๓๖ หน่วยงานที่ร่วมในโครงการฯ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมเยี่ยมชม Amazing Thai Taste Booth