ปฏิทินงาน

พิธีเปิดงาน “วันหญิงใหญ่ เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”

14 พ.ค. 2559

 

 

 

กำหนดการ

พิธีเปิดงาน “วันหญิงใหญ่  เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”

วันเสาร์ที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

ณ  ลานลิฟท์แก้ว  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

 

๑๗.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

๑๗.๑๕  น.

-

นางนุสบา  ปุณณกันต์  พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นายสมชาย  ชมภูน้อย 

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “วันหญิงใหญ่  เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร”

 

-

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ 

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวเปิดงาน “วันหญิงใหญ่  เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” อย่างเป็นทางการ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  ททท. และสื่อมวลชนเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ 

ภายในงานฯ

๑๘.๐๐  น.

-

เสร็จสิ้นพิธีเปิดฯ

 

--------------------------------------