ปฏิทินงาน

งาน“บินดี เที่ยวหรู สู่ตราดปี ๒”

12 พ.ค. 2559

กำหนดการ

แถลงข่าวกิจกรรม “บินดี  เที่ยวหรู  สู่ตราดปี ๒”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

ณ  ลานตุง  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

๑๕.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ / รับของที่ระลึก

๑๖.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายกฤษฎา  รัตนพฤกษ์ 

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  รายละเอียดกิจกรรม “บินดี  เที่ยวหรู  สู่ตราดปี ๒” และแพคเกจที่กระตุ้น

            การท่องเที่ยวในวันธรรมดา ๓ วัน ๒ คืน เที่ยวแบบ Slow life

 

-

นายจักรพรรดิ  ตะเวทิกุล

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด

กล่าวถึง  ศักยภาพและความพร้อมจังหวัดตราดในการรองรับนักท่องเที่ยว 

 

-

นางสาวทรรศวรรณ  เติมพรเลิศ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์

กล่าวถึง  การสนับสนุนกิจกรรมและการส่งเสริมการขายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๖.๔๐   น.

-

จบการแถลงข่าว

 

-