ปฏิทินงาน

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖

25 มิ.ย. 2556

             กำหนดการแถลงข่าว

 “กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖”

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ  ห้อง Lotus ๕ – ๗ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

 

๐๘.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๐๙.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมและรายละเอียดของงาน

 

-

 

 

-

 

 

-

นายกรด  โรจนเสถียร

นายกสมาคมสปาไทย

กล่าวถึง  ความพร้อมของสปาไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Hi -  End

นายพงษ์อนันต์  สุวัณณาคาร

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

กล่าวถึง  ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Mr. Pierre Gervois

CEO, China Elite Focus

กล่าวถึง  กิจกรรมสัมมนาการตลาดกลุ่ม Luxury Chinese

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 ๑๐.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว