ปฏิทินงาน

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๕๖

5 มิ.ย. 2556

กำหนดการ 

พิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย  ปี  ๒๕๕๖

วันพุธที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

ณ  เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

อาคารชาเลนเจอร์  ๑ – ๓  ศูนย์แสดงสินค้า  และการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี

 

๑๖.๓๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน  


๑๗.๓๐  น. 

 

-

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย  ปี  ๒๕๕๖


 

-

ชมการแสดงชุดพิเศษ  “หลงรักประเทศไทย  กับ  AEC + 6”


 

-

นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กล่าวรายงาน


 

-

 

 

นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย  ปี  ๒๕๕๖


 

-

ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ บันทึกภาพร่วมกัน

๑๘.๑๐  น.

-

ประธานในพิธี และผู้แขกผู้มีเกียรติ, สื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานฯ

 

-

เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน

 

*หมายเหตุ : การแต่งกายชุดสากล หรือ ผ้าไทย