ปฏิทินงาน

เปิดตัวโครงการ “ขับรถเที่ยวให้สนุก แวะเติมความสุขให้ทั่วไทย ปี ๒”

18 พ.ค. 2556

กำหนดการแถลงข่าว

เปิดตัวโครงการ  “ขับรถเที่ยวให้สนุก  แวะเติมความสุขให้ทั่วไทย  ปี ๒”

วันเสาร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

ณ  บริเวณเวทีกลาง  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

     ๑๓.๓๐ น.

     ๑๔.๐๐ น.

 

 

 

 

 

 

    

 

     ๑๔.๔๕ น.

 

 

 

 

 

     

-

-

-

 

 

 

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

สื่อมวลชนลงทะเบียน

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

นายธวัชชัย  อรัญญิก 

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความเป็นมาการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและการสนับสนุนโครงการฯ

ดร. นที  วรรธนะโกวิทย์

นายกสมาคมรถเช่าไทย    

กล่าวถึง  รูปแบบการเดินทาง  คู่มือและรายละเอียดของโครงการฯ

สื่อมวลชนซักถาม

เชิญถ่ายภาพร่วมกัน

จบการแถลงข่าว