ปฏิทินงาน

พิธีเปิดงาน “7 Greens Fair : หลงรักประเทศไทย เที่ยวหัวใจสีเขียว”

3 พ.ค. 2556

 

กำหนดการ

พิธีเปิดงาน  “7 Greens Fair  :  หลงรักประเทศไทย  เที่ยวหัวใจสีเขียว”

วันศุกร์ที่  ๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๖

ณ  Central  Court  ชั้น  ๑  (บริเวณลิฟท์แก้ว)  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

๑๐.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

๑๑.๐๐  น.

 

นายสุรพล  เศวตเศรนี 

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ประธานในพิธี)

กล่าวเปิดงาน“7 Greens Fair  :  หลงรักประเทศไทย  เที่ยวหัวใจสีเขียว”

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ด้วยการปลูกต้นไม้บนแท่นพิธีเปิด

พลโท ปวริศ  แจ่มสว่าง  

  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  กองทัพบก

นาวาเอก เบญจมาพร  วงศ์นครสว่าง

  รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา  กรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือ

ตัวแทนเยาวชนจาก  ๓  โรงเรียน

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี, ผู้บริหาร ททท., สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย,

มูลนิธิใบไม้เขียว, แขกผู้มีเกียรติ  และสื่อมวลชน  เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานฯ