เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย : 1672  

อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

 

ททท. เชิญสมาคมตระกูลแซ่ และสมาคมภาษาจีน ร่วมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มสมาชิก
นายสันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้บริหารสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาจีนในประเทศไทย

          นายสันติชัย  เอื้อจงประสิทธิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดต่างประเทศ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้ตะกูลแซ่บริหารสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาจีนในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการร่วมมือกันส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมในสถานการณ์ปัจจุบัน  ตามนโยบายของ นายวีระศักดิ์         โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ที่เล็งเห็นว่าสมาคมต่าง ๆ ของชาวจีนในประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีในระหว่างสมาชิกที่อยู่ในประเทศไทย และกิจกรรมที่จัดร่วมกับสมาชิกในประเทศต่างๆ  ดังนั้น จึงมอบหมายให้ ททท. เป็นศูนย์กลางเพื่อสรรหาวิธีดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการ ก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
          สมาชิกสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย  และสมาคมภาษาต่างๆ ของจีนในประเทศไทย  ประกอบด้วย  ตระกูลลี้ ตระกูลชื้อ ตระกูลหรู ตระกูลเต็ง  สมาคมกวางสี ฯลฯ  ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ  มีรายได้สูง  และมีเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในแต่ละปีสมาคมเหล่านี้ มักจัดกิจกรรมในลักษณะพาสมาชิกเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือไปเคารพศาลบรรพบุรุษทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศ  การพบปะกันของสมาชิกแต่ละตระกูล นอกจากจะเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชนชาติต่าง ๆ แล้วยังก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก   ดังนั้น การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมในประเทศไทยจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง โดย ททท. พร้อมจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยให้กับสมาชิกสมาคม ตลอดจนให้คำแนะนำและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสมาคมฯ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว
          ภายหลังจากการประชุม คณะผู้บริหารสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาจีนในประเทศไทย ได้ให้ความสนใจ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน และต้องการให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในพิธีการเข้าออกประเทศไทย   ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดกิจกรรมหรือท่องเที่ยวในประเทศไทย  ซึ่งในแต่ละปีกลุ่มตระกูลแซ่จะจัดชุมนุมสมาชิกหมุนเวียนไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยและเดินทางไปต่างประเทศปีละหลายครั้ง  หากเป็นตระกูลแซ่ใหญ่ ๆ จะมีการชุมนุมกันครั้งละหลายพันคน  ขณะที่หลายตระกูลแซ่ในประเทศไทยก็ได้รับการติดต่อจากสมาคมตระกูลแซ่ในต่างประเทศให้เป็นเจ้าภาพจัดการพบปะกัน และจะได้แจ้งให้ ททท. ได้ทราบเป็นระยะ  ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ททท. จะพยายามผลักดันให้เป็นนโยบายของรัฐและจะให้การสนับสนุนกิจกรรมของตระกูลแซ่ที่มีความพร้อมต่อไป
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
prdiv@tat.or.th,
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 – 2552