เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย : 1672  

อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

 

ม่วนซื่นโฮแซว แนวอีสาน น่าเที่ยวแน่ 6 เส้นทาง พอ..เพียง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนส่งเสริมการตลาดร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สทธธ.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) และหน่วยงานพันธมิตร เป็นผู้เสนอขาย Package Tour 6 เส้นทางพอเพียง

เชิญชวนคนไทยหัวใจพอเพียง ที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์และการเดินทางอย่างสร้างสรรค์ร่วมท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรม เทศกาล  งานประเพณี วิถีชีวิต แหล่งอารยธรรม แง่มุมประวัติศาสตร์ โบราณคดี เพิ่มพูนความรู้เรื่องราวอีสานขนานแท้ พร้อมเปลี่ยนมุมมองการท่องเที่ยวแนวใหม่ ทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวและสนับสนุนสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานคุณภาพรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เยี่ยมชมชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว ตามรอยพระราชดำริ  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พบเห็นได้ทั่วไปในดินแดนภาคอีสาน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นในคุณค่าและร่วมสานต่อแนวทางแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

เลียบถิ่นอีสาน 6 เส้นทางพอ..เพียง

Œ เส้นทาง “รอยทางพระราชดำริ มิติความพอเพียง” (บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ) วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 55             
  ( 3 วัน 2 คืน)  เสนอขายโดย สทน. ราคา 4,299 บาท          

{ สัมผัสวิถีชีวิตการอยู่ร่วมของคนกับช้าง ที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  “ปลูกราชพฤกษ์ เพื่อพ่อ” เพื่อให้เป็นไม้ใหญ่เติบโตให้ร่มเงาที่ยาวนาน

{ ชมความอลังการของศาสนสถาน สุดยอดความงามของปราสาทหินอันเกิดจากแรงศรัทธา ในเส้นทางอารยธรรมขอม  ได้แก่ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ ปราสาทหินศรีขรภูมิ ปราสาทสระกำแพงใหญ่

{ สัมผัสวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพลิกฟื้นผืนดินที่แตกระแหง กลายเป็นแหล่งปลูกผลไม้เศรษฐกิจ ใครจะเชื่อว่า เงาะ ทุเรียน มังคุด พันธุ์ดีปลูกได้ในอีสาน ที่สวนเกษตรบ้านซ่าตารมย์ ให้รสชาติอร่อยไม่แพ้ดินแดนแห่งผลไม้ภาคตะวันออก

 เส้นทาง “เสน่ห์ วิถี ฮีต 12 คอง 14 @ อีสานพอเพียง (นครราชสีมา – อุบลราชธานี) วันที่  27 - 30 ก.ค. 55        
 ( 4 วัน 3 คืน) เสนอขายโดย สทน. ราคา 5,900 บาท

{ เยือนชุมชนคนทำเทียน และการแกะสลักต้นเทียนเพื่อการจำนำพรรษา เป็น “ฮีต” หรือจารีตปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องในบุญเดือนแปด หรืองานบุญเข้าพรรษาอันยิ่งใหญ่ของจังหวัด ยกระดับสู่นานาชาติ 

{ ร่วมกิจกรรมหลอมรวมความดี “หล่อเทียนด้วยใจ ถวายพ่อหลวง”

{ เสริมมงคลตลอดเส้นทาง ณ อุทยานลานบุญสมเด็จพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี)  ไหว้พระแก้วบุษราคัม พระพุทธรูปคู่บ้านเมืองอุบล  ทำบุญที่วัดป่านานาชาติ ปิดท้ายด้วยการพร้อมใจถวายต้นเทียนที่วัดศรีประดู่ เพื่อสะสมบุญ

Ž เส้นทาง “อีสานละไมY พอเพียง” (เลย – หนองคาย – อุดรธานี) วันที่ 22 -25 มิ.ย. 55 ( 4 วัน 3 คืน)               
เสนอขายโดย สทอ. ราคา 5,990 บาท

{ สัมผัสความอะเมซิ่ง ที่สอดแทรกอยู่ในงานสถาปัตยกรรม อุโบสถสร้างจากศิลาแลง วัดเนรมิตวิปัสสนา และงานประติมากรรมที่สอดแทรกแง่คิด คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องทางศาสนา ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่วัดแขก หรือเรียกศาลาแก้วกู่

{ ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนหนึ่งเดียวของเมืองไทย หาความรู้ได้จากพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

{ เยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์ “พอเพียง เยี่ยงพ่อ”  และร่วมกิจกรรม  “ทำน้ำยาเอนกประสงค์ปลอดสารเคมีในวิถีพอเพียง”  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรสีเขียว ที่น้อมนำการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ

 เส้นทาง “เที่ยวให้รู้ รักษ์อีสาน ผ่านความพอเพียง” (นครราชสีมา – ชัยภูมิ) วันที่ 2 - 5 ส.ค. 55( 4 วัน 3 คืน)  
 เสนอขายโดย สทอ.
ราคา 5,299 บาท

{ ชมแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ชมแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอีสาน พร้อมกับภาชนะดินเผาแบบต่างๆและเครื่องประดับทั้งที่ทำจากเปลือกหอยและสำริด
{ ทำบุญวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา ร่วมกับชาวบ้านหนองไข่เหี้ย พร้อมกิจกรรม “เที่ยวให้รู้ รักษ์อีสานผ่านความพอเพียง” เรียนรู้การทำนา ปลูกข้าว สาธิตและเรียนรู้วิธีหาอาหารพื้นบ้านชาวอีสาน เช่น  การแหย่ไข่มดแดง ขุดปูนา ดักกุ้งฝอย ชมโบราณสถานตามเส้นทางโบราณสถานบ่อไก่แก้ว 

{ สัมผัสมหัศจรรย์ธรรมชาติกับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม หนึ่งเดียวในสยาม "ทะเลหมอก ดอกกระเจียวเต็มขุนเขา" ชมการแสดงวิถีชีวิตชาว "ญัฮกุร" มอญโบราณแห่งเทพสถิต

 เส้นทาง“เรียนรู้มูนมัง @ อีสานพอเพียง” กลุ่มจังหวัด “สนุก” (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) วันที่  2 – 5 
 สิงหาคม 2555 ( 3 วัน 2 คืน)  เสนอขายโดย สธทท. ราคา 5,990 บาท

{ สนุกกับการเรียนรู้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการที่ใช้เทคนิคการนำเสนอได้น่าสนใจ

{ เข้าใจถิ่น เข้าใจเที่ยว สนุกกับการนั่งสกายแลป สามล้อเครื่องเอกลักษณ์ท้องถิ่น พาหนะประหยัดพลังงาน ช่วยลดน้ำมัน ไปกันเป็นหมู่คณะ 

{ เติมบุญกับการไหว้พระธาตุสำคัญ ได้แก่ พระธาตุพนม  พระธาตุเรณู พระธาตุประสิทธิ์  กราบสักการะพระเกจิอารย์ พระอริยสงฆ์และชมวัดคริสต์เก่าแก่ ที่ไม่ปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ

{ สนุกกับการเรียนรู้วิถีเกษตรแบบพอเพียง ฟาร์มเพาะเลี้ยงสามดำ มหัศจรรย์แห่งภูพาน ที่ช่วยให้เกษตรกรมีอยู่มีกินอย่างพอเพียง ค้นหาคำตอบอะไรคือ สามดำได้ที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล”

‘ เส้นทาง“เลาะเลี้ยว..เที่ยวพอเพียง” (มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น) วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2555                      
 ( 3 วัน 2 คืน) เสนอขายโดย สนท. ราคา 4,499 บาท

{ ชมความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน” ซึ่งจัดแสดงสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวอีสาน  ตั้งอยู่ภายในสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช แวดล้อมด้วยพรรณไม้พื้นถิ่นอีสาน ที่สื่อถึงความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติท้องถิ่น

{ อิ่มเอมบุญกับความยิ่งใหญ่ของปูชนียสถานมากมาย ศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานตลอดเส้นทางผ่าน ที่ควรค่าแก่การสักการะ ได้แก่  พระธาตุนาดูน  พระเจดีย์ทราย วัดป่ากุง พระมหาเจดีย์ชัยมงคลบนยอดผาน้ำย้อย พระธาตุขามแก่น  และพระธาตุยาคู รูปทรงเจดีย์ขนาดสูงใหญ่ที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก

{ เติมความสุขกับกิจกรรมนั่งสามล้อ ชิมของอร่อย และทิวทัศน์งดงามของบึงพลาญชัย ปอดใหญ่ใจกลางเมืองเกินร้อย (ร้อยเอ็ด) 

{ ลงถึงถิ่นแหล่งทอผ้าไหม ดูกระบวนการผลิตทุกกรรมวิธี ตั้งแต่ มัด ย้อม จนถักทอเป็นมัดหมี่ลวดลายสวยงาม พร้อมชมสุดยอดผ้าทอชิ้นงามผืนที่ได้รับรางวัลการประกวดผ้าไหมของเอเชีย จัดแสดง ณ ศาลาไหมไทย อันเป็นสถานที่สืบสานพระราชปณิธานงานด้านศิลปาชีพ ที่นำศิลปะมารังสรรค์อาชีพค้ำจุนรายได้แก่ชาวบ้าน กิจกรรมปิดท้ายก่อนจบทริป “ทอผ้าไหมมัดหมี่ ตามแนวพระดำริ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ  

สามารถดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมนำเที่ยว และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) โทรศัพท์ : 0 2192 1924-26 / 0 2591 1060 / 0 2 246 5659 กด 1

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) โทรศัพท์ : 0 2642 4426-8/ 0 2 278 0225 /0 2 642 5465

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย(สธทท.) โทรศัพท์ : 0 2872 8641 / 0 2 540 2971 / 08 4209 4447 / 08 6397 8788

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.)  โทรศัพท์ : 0 2933 4322-3 / 0 2933 4180 / 0 2998 0744 / 08 3395 1439

 

 

 
แหล่งข่าว : ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ททท.)
 
วันที่ประกาศข่าว : 14 มิ.ย. 2555
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
prdiv@tat.or.th,
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 – 2552