เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย : 1672  

อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

 

สร้างฐานเข้มแข็ง เพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งและเตรียมพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ อปท. ในการส่งเสริการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ถูกวิธีและสอดคล้องกับสภาพเป็นจริงของแต่ละพื้นที่

            ซึ่งในปี 2553 นี้ มีแผนจัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ อปท.  ซึ่งเป็นนายก/รองนายก อบจ. อบต. เทศบาล ในภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง และภาคตะวันออก  รวมทั้งสิ้น 200 ราย โดยจัดครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 27- 30 เมษายน ณ จังหวัดชุมพร  ภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2553  ภาคใต้ตอนล่าง ที่จังหวัดสงขลา วันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2553 และในระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2553 มีกำหนดจัดโครงการให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ซึ่งกำหนดจัด ณ จังหวัดเชียงราย  สำหรับ อปท. พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ได้มีกำหนดจัดในเดือนธันวาคมและต้นปี 2554 ต่อไป

            กิจกรรมดังกล่าว นอกจากเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวแล้ว  ยังเป็นการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

 


 
แหล่งข่าว : กองแผนนโยบาย ฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย. 2553
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 1672
prdiv@tat.or.th,
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 – 2552