เพชรบุรี


ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ชะอำ ครั้งที่ 19ประจำปี 2561 วันที่ 8-15 กันยายน 2561 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี โดยเทศบาลเมืองชะอำ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ชมรมพ่อค้าชะอำ และ LEO Soda Water กำหนดจัดงาน “เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก ชะอำ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561” ในระหว่างวันที่ 8-15 กันยายน 2561 ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ชายหาดชะอำ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย โดยเฉพาะ หาดทรายชายทะเล พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทางด้านท่องเที่ยวไว้คอยบริการอย่างครบครัน เป็นที่รู้จักและนิยมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลตั้งแต่อำเภอบ้านแหลม เรื่อยมาจนถึงอำเภอชะอำ มีการเพาะเลี้ยงหอยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งชายฝั่งทะเลชะอำยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหมึกที่ชุกชุม โดยเฉพาะในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม ของทุกปี จะมีปลาหมึกมาก และมีชาวประมงออกเรือไปจับปลาหมึกกลางทะเลเป็นจำนวนมาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลกินหอย..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1