อีสานใต้


ททท. ขอเชิญร่วมงานบุญ “แซนโฎนตา” สืบศรัทธาสารทเดือนสิบ วิถีประเพณีอีสานใต้ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญ “แซนโฎนตา” สืบศรัทธาสารทเดือนสิบ ประเพณีอีสานใต้ ด้วยประชากรที่อาศัยในพื้นที่ของ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ และจ.ศรีสะเกษ ของประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวไทยเชื้อสายเขมรมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง “ประเพณีแซนโฎนตา” ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีคุณ หรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่พร้อมใจกันทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายแฝงของบรรพชน ที่ต้องการให้ญาติพี่น้องในต่างถิ่นได้เดินทางกลับมาพบเจอกัน สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในภายภาคหน้าต่อไป จังหวัดศรีสะเกษ จึงกำหนดจัดงาน “รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี” ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อ.ขุขันธ์..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1