ปั่นสองล้อท่องสองแผ่นดิน


ปั่นสองล้อท่องสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี และ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมจัดโครงการ “ปั่นสองล้อท่องสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ” ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554 เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี จนถึงชายแดนเขตติดต่อระหว่างไทยและพม่า นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. เปิดเผยว่า โครงการปั่นสองล้อท่องสองแผ่นดิน ฯ เป็นโครงการที่ ททท. ทั้ง 2 สำนักงาน ได้มาบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี ที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยเชิญนักปั่นจักรยานท่องเที่ยว จำนวน 999 คน ร่วมปั่นจักยานท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ที่สำคัญยังมีส่วนสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักปั่นจักรยานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1