ประจวบคีรีขันธ์


งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2558

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2558” เป็นครั้งที่ 6 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2558 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สรา้งรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวประจวบคีรีขันธ์ และหารายได้สนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัด พิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2558” วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางการจัดงาน หน้าเข้าช่องกระจก ริมอ่าวประจวบฯ ขอเชิญร่วมชมขบวนพาเหรดของดีและเอกลักษณ์ 8 อำเภอ ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 รวมถึงการแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของืท้องถิ่น ท้องที่ หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยว และขบวนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1