ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน


งานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๗

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลตำบลปาย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ขอเชิญเที่ยว “งานประเพณีออกพรรษาไทยใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๗” ประเพณีสำคัญของชาวแม่ฮ่องสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยใหญ่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาของชาวแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่ผู้ที่เคร่งครัดในพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กำลังจะมาถึง โดยในปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดงานใหญ่ ๓ แห่ง ดังนี้ ๑. “งานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย” จัดโดยเทศบาลตำบลปาย ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปาย และเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย โดยมีกำหนดการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชมพิธีเปิดงานฯ และขบวนแห่จองพารา สุดตระการตา วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีไทยใหญ่ ๒. “งานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด” จัดโดยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1