ททท. สำนักงานชุมพร


ททท. สำนักงานชุมพร ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร” 1 – 31 ตุลาคม 2557

จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีจำนวนและชนิดของเหยี่ยวอพยพมากที่สุด มีเส้นทางการอพยพผ่านส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายูลักษณะคล้ายคอขวดจึง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฝ้าดูเหยี่ยวที่บินผ่านจำนวนมาก ในแต่ละปีจะมีนกเหยี่ยวอพยพมากกว่าสองแสนตัวบินผ่านบริเวณเขาดินสอ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร เช่น เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เหยี่ยวหน้าเทา เหยี่ยวผึ้ง และเหยี่ยวกิ้งก่าดำ เป็นต้น โดยฝูงเหยี่ยวเหล่านี้จะอพยพหนีอากาศหนาวจากแถบไซบิเรีย ผ่านจังหวัดชุมพร ลงไปขยายพันธุ์ที่ปลายแหลมมลายูในช่วงเดือนตุลาคมต้นฤดูหนาวของทุก ๆ ปี ดังนั้น นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจสำหรับผู้ที่สนใจศึกษานกล่าเหยื่อ ที่จะได้เฝ้าชมการอพยพย้ายถิ่นของเหยี่ยวอพยพ และเรียนรู้การอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ในจังหวัดชุมพรได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2557 โดยจัดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1