จังหวัดระยอง


ททท. จัด “มหกรรมเที่ยวไทย 5 ภาค@ระยอง” กระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยง กระจายรายได้สู่ 5 ภูมิภาค

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมเที่ยวไทย 5 ภาค@ระยอง” เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเพิ่มขึ้นและเป็นการกระจายรายได้สู่ 5 ภูมิภาค โดยได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจาก 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) จำนวน 44 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม Pre Tour ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เส้นทางในพื้นที่จังหวัดระยอง และในวันเดียวกันมีกิจกรรม Trade Meet ซึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจาก 5 ภูมิภาค เป็นผู้ขาย รวมทั้งหมด 100 หน่วยงาน และ มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจาก 4 ภูมิภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) และโรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชนจากภาคตะวันออก เป็นผู้ซื้อ รวมทั้งหมด 80 หน่วยงาน ต่อมาในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Consumer Fair โดยคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจาก 5 ภาค รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพ จำนวน 80 หน่วยงาน มาร่วมออกบูธในการขาย..

แสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
ไปยังหน้า :  
1