ข่าวองค์กร


การประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application – Thailand Tourism Directory เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นทางการของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลดิจิทัลที่เผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ รวมถึงมีกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนกว่า 24,000 รายการ และมีจำนวนผู้เข้าชมข้อมูลมากกว่า 850,000 Pageviews/Unique Session โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงข่าวจัดกิจกรรม “การประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561” ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 โดยมี 3..

แสดงผลหน้าที่ 106 จากทั้งหมด 108 หน้า
ไปยังหน้า :