พะเยา จัดงานใหญ่ริมกว๊าน กระตุ้นการท่องเที่ยวชาติพันธ์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ข่วงชาติพันธุ์) ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก” ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรม สาธิต เผยแพร่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ให้เป็นที่รับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งขุนเขา รากเหง้าของชาติพันธ์ุ สีสันแห่งยอดดอย ฮีตฮอยแห่งบรรพชน ในงานมหกรรมชาติพันธ์ุล้านนาตะวันออก ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EasternLannaEthic/


เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี

วันที่ 14 เมษายน 2559 นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวสุพรรณบุรี เดินทางมาร่วมชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรีของทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอ ภายใต้แนวคิด "ประเพณีสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นจำนวนมากตลอดเส้นทาง โดยปีนี้ จ.สพรรณบุรี ได้อัญเชิญหลวงพ่อโตทองคำ อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสุพรรณ เข้าร่วมขบวนแห่มหาสงกรานต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสักการะและสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขบวนแห่มหาสงกรานต์ ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปสักการะหลวงพ่อโตทองคำ ซึ่งได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี กันอย่างเนืองแน่น ส่งผลให้การจราจรโดยรอบติดขัด


ททท. แถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวครึ่งปีแรกสดใส พร้อมคาดการณ์ไตรมาส 3 เติบโตต่อเนื่อง

เช้าวันนี้ (15 มิถุนายน 2559) ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว และนางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย ร่วมแถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในไตรมาส 2 และแนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 3 พร้อมเตรียมจัดแคมเปญกระตุ้นท่องเที่ยวช่วง Green Season อย่างต่อเนื่อง นายยุทธศักดิ์ สุภสร เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว รวม 1.24 ล้านล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ16.67 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 8.24 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 75 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 4.16 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 สำหรับสถานการณ์ตลาดต่างประเทศ พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีมากตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 1 กล่าวคือ..


การประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application – Thailand Tourism Directory เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นทางการของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลดิจิทัลที่เผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ รวมถึงมีกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนกว่า 24,000 รายการ และมีจำนวนผู้เข้าชมข้อมูลมากกว่า 850,000 Pageviews/Unique Session โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงข่าวจัดกิจกรรม “การประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561” ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 โดยมี 3..


ชวนเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ชวนเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15