เปิดตัวภาพยนตร์ท่องเที่ยว 8K ภายใต้โครงการ “Amazing Thailand Amazing 8K”
วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.ค. 2561

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ท่องเที่ยว 8K ภายใต้โครงการ “Amazing Thailand Amazing 8K”

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๔.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

 

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

๑๕.๐๕ น.

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายธเนศวร์  เพชรสุวรรณ  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ความร่วมมือระหว่าง ททท. และบริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Amazing 8K

            และการผลิตภาพยนตร์ท่องเที่ยวในระบบ 8K เรื่องแรกของอาเซียน และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่อุตสาหกรรม

            การท่องเที่ยว

 

-

Mr. Yoshihiro  Hashimoto, Head of President’s Office, Sharp Corporation Japan

กล่าวถึง  ความร่วมมือของ ๒ องค์กร เทคโนโลยี   8K  ของชาร์ป และโดดเด่นของภาพยนตร์ท่องเที่ยวเรื่องแรกที่ถ่ายทำ

            ด้วยเทคโนโลยี 8K

๑๕.๔๐ น.

-

ชมภาพยนตร์ท่องเที่ยวระบบ 8K ที่ควบคุมดูแลการผลิตโดยคณะทำงานของ ททท. และ Sharp

 

-

Mr. Robert Wu, Managing Director, Sharp Thai Co.,Ltd.

กล่าวถึง  ความสำเร็จของความร่วมมือในระยะแรกระหว่าง ททท. และ บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด ในการผลิตภาพยนตร์

            ท่องเที่ยวระบบ 8K พร้อมทั้งกล่าวถึงความร่วมมือในระยะที่ ๒ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการส่งเสริม

            การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนร่วมสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว

๑๖.๒๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว