การนำเสนอ “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี ๒๕๖๒”
วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.ค. 2561

                                                                   การนำเสนอ “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี ๒๕๖๒”

วันจันทร์ที่  ๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องเพลนารี ฮลลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

 

๐๙.๐๐ น.

-

Market Briefing และ Tourism Clinic ตลาดต่างประเทศ ปี ๒๕๖๒

สื่อมวลชนไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ เข้าบันทึกภาพบรรยากาศงานได้ไม่เกิน ๑๕ นาที

โดยต้องรับบัตรสื่อจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ ททท. เท่านั้น

๑๗.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

๑๘.๐๐ น.

-

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ 

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวเปิดงาน

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นำเสนอ “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ปี ๒๕๖๒”

๑๙.๐๐ น.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ถ่ายภาพร่วมกัน โดยมี

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

• นายกลินท์  สารสิน      ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นายยุทธศักดิ์  สุภสร      ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• ผู้บริหารการท่องเที่ยวแหงประเทศไทย

เสร็จสิ้นพิธีการ

------------------------------------------------------------------

 

การแต่งกาย : smart casual