การจัดงาน Experience New Variety of Amazing Thailand 2017 ASEAN, South Asia and South Pacific Region
วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.ย. 2560

การจัดงาน Experience New Variety of Amazing Thailand 2017

ASEAN, South Asia and South Pacific Region

(ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้)

วันเสาร์ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๐

  ห้องศาลาไทย  ชั้น ๕  โรงแรม The Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 

 

 

๐๘.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๐๙.๐๐  น.

-

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา  ตะวันออกลาง และอเมริกา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เป็นประธานกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

 

-

ชม VDO Product updated

๐๙.๓๐  น.

-

แขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม Workshop

๑๐.๓๐  น.

-

รับประทานอาหารว่าง

๑๑.๔๕  น.

-

ผู้เข้าร่วมงานร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรม FAM Trip โดยตัวแทนของแต่ละประเทศ  (ออสเตรเลีย, อินโดนีซีย, อินเดีย, มาเลเซีย, พม่า, ปากีสถาน, ฟิลิปินส์, สิงค์โปร์, เวียดนาม, ลาว)

 

-

การสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๒.๓๐  น.

-

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐  น.

-

การเจรจาธุรกิจ (Table Top Sale)

๑๕.๐๐  น.

-

เสร็จสิ้นงาน