พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ ๒๐ ล้าน
วันที่ประกาศข่าว : 26 ส.ค. 2558

กำหนดการ 

พิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่  ๒๐  ล้าน 

วันพุธที่  ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๘ 

ณ  ห้อง CIP  ชั้น ๓ ประตู  ๙  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


                                  

๑๔.๐๐ น.     สื่อมวลชนลงทะเบียน  / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔.๕๕ น.    แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน  พร้อมกันที่ ชั้น  ๒ ประตู ๙

                    -    นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร 

                          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

                    -     นางจุฑาพร  เริงรณอาษา   

                           รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา 

                           รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

                     -     นายศุกรีย์  สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                     -     ผู้แทน  บริษัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน)  

                     -     ผู้แทน  การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

                     -     ผู้แทน  กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง  ๒   

                     -     ผู้แทน  บริษัท  ทรู  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)   

                     ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่  ๒๐  ล้าน  ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในรอบปี  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย  (2015   Discover  Thainess)  พร้อมร่วมกันมอบรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทย  ชั้นประหยัด  ๒  ที่นั่ง,  ของที่ระลึกจาก  ททท.  พร้อมที่พัก  ๕  คืน,  สมาร์ท โฟน ทรู  สมาร์ท  ๕.๐  พร้อมซิมการ์ด  3G  และอินเตอร์เน็ตฟรี ๗ วัน

                     พร้อมทั้งจัดรถ AOT ลีมูซีน BMW รุ่น Series 7 เพื่อสร้างความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง

                      ณ  ชั้น  ๒  ประตู  ๑๐  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                      ถ่ายภาพร่วมกัน