แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “กระบี่ต้องมา...ครั้งเดียวไม่เคยพอ
วันที่ประกาศข่าว : 23 มี.ค. 2558

กำหนดการ

แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “กระบี่ต้องมา...ครั้งเดียวไม่เคยพอ”

วันจันทร์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘

ณ  ห้องโถง   ชั้น  ๑  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

๑๐.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ / พร้อมฟังดนตรีสบายๆ

 

-

ชมวิดีโอ ชุด “กระบี่ต้องมา...ครั้งเดียวไม่เคยพอ”

 

-

ชมการแสดงของ  Mascot  จังหวัดกระบี่

๑๑.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายทรงพล   สวาสดิ์ธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

กล่าวถึง  รายละเอียดแคมเปญ “กระบี่ต้องมา...ครั้งเดียวไม่เคยพอ” และรายละเอียด

             การจัดงาน KRABI 365 (days)

 

-

นายอานุภาพ  ธีรรัฐ

รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  การสนับสนุนแคมเปญ “กระบี่ต้องมา...ครั้งเดียวไม่เคยพอ”

 

-

นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

กล่าวถึง  การสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่และรายละเอียดโครงสร้าง

            ขั้นพื้นฐานของจังหวัดกระบี่

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๒.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว